پراید

تعویض و بازکردن دسته شیشه بالابر عقب پراید
تعویض و بازکردن دسته شیشه بالابر عقب پراید
ادمین دُکی کارز

485 بازدید 7 جولای 2021

تعویض لامپ چراغ سقفی پراید
تعویض لامپ چراغ سقفی پراید
ادمین دُکی کارز

575 بازدید 7 جولای 2021

تعویض لامپ چراغ جلو پراید
تعویض لامپ چراغ جلو پراید
ادمین دُکی کارز

650 بازدید 7 جولای 2021

تعویض تیغه برف پاکن پراید
تعویض تیغه برف پاکن پراید
ادمین دُکی کارز

315 بازدید 7 جولای 2021

تعویض فیلتر بنزین (صافی) پراید
تعویض فیلتر بنزین (صافی) پراید
ادمین دُکی کارز

352 بازدید 7 جولای 2021

تعویض فندک پراید
تعویض فندک پراید
ادمین دُکی کارز

1146 بازدید 7 جولای 2021

تعویض چشمی آب پاش پراید
تعویض چشمی آب پاش پراید
ادمین دُکی کارز

661 بازدید 7 جولای 2021

تعویض فیلتر هوا پراید
تعویض فیلتر هوا پراید
ادمین دُکی کارز

349 بازدید 7 جولای 2021

تعویض کلید شیشه بالابر جلو پراید
تعویض کلید شیشه بالابر جلو پراید
ادمین دُکی کارز

329 بازدید 7 جولای 2021

تعویض شمع موتور پراید
تعویض شمع موتور پراید
ادمین دُکی کارز

331 بازدید 7 جولای 2021

تعویض و باز کردن چراغ جلو پراید
تعویض و باز کردن چراغ جلو پراید
ادمین دُکی کارز

383 بازدید 7 جولای 2021

تعویض مخزن شیشه شور و پمپ شیشه شور پراید
تعویض مخزن شیشه شور و پمپ شیشه شور پراید
ادمین دُکی کارز

743 بازدید 7 جولای 2021

تعویض آینه بغل پراید
تعویض آینه بغل پراید
ادمین دُکی کارز

439 بازدید 7 جولای 2021

تعویض و بازکردن رودری پراید
تعویض و بازکردن رودری پراید
ادمین دُکی کارز

478 بازدید 7 جولای 2021

باز کردن کنسول وسط پراید
باز کردن کنسول وسط پراید
ادمین دُکی کارز

438 بازدید 7 جولای 2021

تعویض و باز کردن مهره (فشنگی) آب پراید
تعویض و باز کردن مهره (فشنگی) آب پراید
ادمین دُکی کارز

360 بازدید 7 جولای 2021

تعویض و بازکردن آفتاب گیر پراید
تعویض و بازکردن آفتاب گیر پراید
ادمین دُکی کارز

415 بازدید 7 جولای 2021

تعویض و بازکردن جلو پنجره پراید
تعویض و بازکردن جلو پنجره پراید
ادمین دُکی کارز

479 بازدید 7 جولای 2021

تعویض لنت جلو پراید کمتر از 3 دقیقه!
تعویض لنت جلو پراید کمتر از 3 دقیقه!
ادمین دُکی کارز

457 بازدید 7 جولای 2021